05vizija.net - Izrada web stranica, poslovne i računalne usluge

  • Hrvatski
  • English
Izrada web predložaka

Odaberite web predložak / design web stranice

Web stranice izrađujemo po narudžbi i s dizajnom kojeg želi naručitelj. Ponekad nam naručitelj u potpunosti prepusti dizajniranje, a ponekad ima svoje osobne želje i ideje. Kako bismo vam olakšali odabir izgleda / sadržaja web stranica, kreirali smo temeljne web predloške / dizajn i strukturu web stranica, pomoću kojih ćete lakše odlučiti što one trebaju sadržati i kako izgledati. Naši web predlošci namijenjeni su za jednostranične i višestranične HTML web stranice, te za Joomla CMS stranice i Joomla CMS / Virtuemart web trgovine. Vi birate kakve stranice želite.

U web predložak / dizajn kojeg odaberete za vaše stranice možemo dodati blokove sadržaja po želji (tekst, fotografije, video, parallax modul, itd.) na način kojeg želite (broj stupaca i redaka sadržaja).

Jednostranične HTML stranice

Karakteristike: sav sadržaj prikazan je na jednoj duljoj stranici s linkovima za blokove sadržaja u izborniku na vrhu stranice; moguće više jezika; odabir boja po želji; odabir odgovarajućih fotografija (dostavlja naručitelj ili odabir prepušta nama); bez administrativnog sučelja tj. samostalnog uređivanja sadržaja stranica.

Pogledajte primjere stranica s raznim blokovima sadržaja:

miniSlika
miniSlika
miniSlika
miniSlika

Višestranične HTML stranice

Karakteristike: sadržaj je prikazan na više pod-stranica s izbornikom koji vodi na njih; moguće više jezika; odabir boja po želji; odabir odgovarajućih fotografija (dostavlja naručitelj ili odabir prepušta nama); bez administrativnog sučelja tj. samostalnog uređivanja sadržaja stranica.

Pogledajte primjere stranica s podstranicama koje sadrže razne blokove sadržaja:

miniSlika
miniSlika
miniSlika
miniSlika

Jednostavni CMS web predložak

Karakteristike: stranica je izrađena u Joomla CMS sustavu koji ima administrativno sučelje pa naručitelj može samostalno uređivati sadržaje web stranica; jednostavno dodavanje i uređivanje sadržaja; ugrađeni izbornik koji vodi na pojedine sadržaje; moguće više jezika; odabir boja, fotografija i dr. značajki po želji. Joomla CMS ima brojne besplatne dodatke (npr. Google karta lokacije, obrazac za kontakt, itd.) pa naručitelj može odabrati što želi koristiti na svojoj stranici.

Pogledajte primjere varijacija boja jednostavnog Joomla CMS predloška:

miniSlika
miniSlika
miniSlika
miniSlika

CMS predložak za web trgovinu

Karakteristike: stranica je izrađena u Joomla CMS sustavu s Virtuemart dodatkom za web trgovinu koji imaju administrativno sučelje koje omogućava samostalno uređivanje sadržaje stranica web trgovine; jednostavno dodavanje i uređivanje sadržaja i karakteristika trgovine; stranica može funkcionirati kao stvarna web trgovina ili kao katalog proizvoda; ugrađeni izbornik koji vodi na pojedine sadržaje; moguće više jezika; odabir boja, fotografija i dr. značajki po želji.

Pogledajte primjere stranica Joomla CMS / VirtueMart predloška za web trgovinu:

miniSlika
miniSlika
miniSlika
miniSlika